Tag Archives: พอตใช้แล้วทิ้ง

Disposable pod ดีอย่างไร อีกหนึ่งทางเลือกใหม่

Disposable pod ดีอย่างไร อีกหนึ่งทางเลือกใหม่

พอตใช้แล้วทิ้ง หรือ Disposable Pod เป็นบุหรี่อีกหนึ่งรู […]

ทำไงให้ บุหรี่ไฟฟ้า ดูใหม่อยู่เสมอ

ทำไงให้ บุหรี่ไฟฟ้า ดูใหม่อยู่เสมอ

บุหรี่ไฟฟ้า สูบมานานแล้ว  แต่ไม่เคยดูแลรักษาเลย จนเครื่ […]

พอตใช้แล้วทิ้ง กับ pod system แตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

พอตใช้แล้วทิ้ง กับ pod system แตกต่างกันอย่างไรบ้าง?

ในการเลือกซื้อ พอตบุหรี่ไฟฟ้าสักหนึ่งตัวไว้ใช้งาน ให้เห […]

พอตใช้แล้วทิ้ง ในปัจจุบันนี้ อันตรายจริงหรือไม่

พอตใช้แล้วทิ้ง ในปัจจุบันนี้ อันตรายจริงหรือไม่

พอตใช้แล้วทิ้ง ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมา […]