น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนประกอบที่สำคัญ และขาดไม่ได้ของ บุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนประกอบที่สำคัญและขาดไม่ได้ของบุหรี่ไฟฟ้า

          น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เป็นส่วนสำคัญยิ่งของบุหรี่ไฟฟ้า หากขาดไปก็ไม่สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าได้ ดังนั้นควรที่จะเลือก น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ให้เหมาะกับประเภทของบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ เพราะน้ำยาแต่ละชนิด แต่ละเกรด จะมีคุณภาพไม่เหมือนกัน และก่อนที่จะเลือกซ้อน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ควรหาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าให้ดี เรียนรู้ถึงส่วนประกอบว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง จะได้ไม่เสี่ยงต่อของปลอมที่อันตรายต่อผู้สูบ

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า คืออะไร?

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า คือ ของเหลวสำหรับการใช้งานควบคู่ไปกับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นตัวทำหน้าที่เผาไหม้ให้กลายเป็นไอน้ำ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกเผาไหม้จนกลายเป็นไอน้ำ ทำให้เกิดควันและกลิ่นต่าง ๆ ที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูดเข้าไป เหมือนการเลียนแบบของการสูบบุหรี่ที่รู้จักกันมานาน

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีกี่ประเภท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นสำคัญ เพราะน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีมากกว่า 1 ประเภท แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันซึ่งส่งผลต่อวัตถุประสงค์การใช้งานและความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก หากไม่ทำการศึกษาการใช้งานให้รอบคอบ ผลที่ได้แทนที่จะปลอดภัยกลับกลายเป็นสร้างอันตรายต่อร่างกายอย่างร้ายแรงได้

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนประกอบที่สำคัญและขาดไม่ได้ของบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาซอลนิค

น้ำยาซอลนิค คือ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ที่ใช้นิโคตินแบบเกลือที่มีความเข้มข้นของนิโคตินสูงกว่านิโคตินแบบฟรีเบส ไม่มีน้ำมันดินและสารเคมีรุนแรงอื่นๆ

นิโคตินแบบเกลือสกัดได้จากใบยาสูบนำมาผสมกับของเหลวต่าง ๆ เช่น Propylene Glycol และ Vegetable Glycerin จะทำให้เกิดเป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่นำมาใช้กันทุกวันนี้

นิโคตินชนิดนี้มีความเข้มข้นสูงจงต้องผสมกรด benzoic acid เพิ่มเอให้เวลาสูบรู้สึกนุ่มคอ และลดโอกาสเกิด Throat Hit (แสบคอ กระแทกคอ หรือจุกคอหอย) และทำให้ผู้สูบไม่กี่คำก็รู้สึกว่าได้รับนิโคตินที่มากเกินพอแล้ว และเพราะมีนิโคตินเข้มข้นสูง จึงต้องใช้กับพอตไฟฟ้าที่มีกำลังไฟต่ำ ที่ใช้กับคอยล์เบอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 โอห์ม

นิโคตินแบบเกลือจะถูกดูดซึมเข้าสูกระแสเลือดได้ดีและรวดเร็วกว่านิโคตินชนิดอื่น ๆ ดังนั้น น้ำยาซอลนิคจึงเป็นการทดแทนนิโคตินที่มีประสิทธิภาพสูงมาก เหมาะสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่า 10 มวนต่อวัน และยังช่วยลดความอยากสูบบุหรี่จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

น้ำยาซอลนิคที่มีนิโคตินเข้มข้นนั้น เหมาะกับการสูบแบบ MTL (Mouth To Lung) ที่จะต้องสูบเพื่อดึงไอน้ำเข้าไปในปากก่อนแล้วจึงหายใจเข้าปอดเป็นสเตปต่อไป และการสูบรูปแบบนี้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และคนที่ต้องการจะเลิกบุหรี่ เพราะนิโคตินที่เข้มข้นจะให้ความอิ่ม และทดแทนการอยากบุหรี่จริงได้

ข้อดีของน้ำยาซอลนิค คือ ใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย มีระดับนิโคตินที่สูง ให้ฟิลลิ่งในการสูบที่นุ่ม ใช้น้ำยาน้อยลง แถมอายุการเก็บรักาก็ยาวนานขึน

น้ำยาฟรีเบส

เป็นน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ใช้นิโคตินฟรีเบสบริสุทธิ์เป็นส่วนผสม น้ำยาชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้กับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกำลังไฟสูง และคอยล์แบบ ซับโอห์ม ซึ่งสามารถให้ควันได้เยอะกว่าน้ำยาซอลนิคมาก